הארכת השכרה בחודש

השכרת עריסה לחודש נוסף.

שימו לב. תאריך ההארכה היא ממועד סיום ההשכרה הקודמת.

אם השכרת עריסה ל-3 חודשים ותחילת תקופת ההשכרה שלך היא ב-1 בינואר. אז תקופת ההשכרה מסתיימת ב-1 באפריל.

חודש ההשכרה הנוסף יהיה מ-1 באפריל ועד 1 במאי.

150

קטגוריה:

פרטים נוספים

חודש השכרה נוסף